Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit : Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin

Julkaistu:21.01.2020
ISBN:978-952-00-4121-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4121-2
Asiasanat ja teemat:lähisuhdeväkivalta, ennaltaehkäisy, toimintamallit, järjestötyö, viranomaiset
Sivumäärä:90
Info:

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja sisäministeri Kai Mykkänen järjestivät 29.11.2018 "Stop

lähisuhdeväkivallalle!" pyöreän pöydän keskustelun, jonka jatkosuunnitelmana ministerit esittivät, että

selvityshenkilöt jatkavat työtä ja tekevät ehdotuksia siitä miten lähisuhdeväkivallan ehkäisyn hyvät käytännöt

voidaan vakiinnuttaa koko maahan. Selvitys toteutettiin aikavälillä 31.1.2019–31.3.2019.

Selvitystyössä tuodaan esille lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen käytäntöjä ja ehkäisyn keinoja Suomessa

sekä esitetään toimenpiteitä, joilla selvityksessä esiteltävät hyvät toimintamallit saadaan osaksi normaalia

viranomaistoimintaa ja vakiinnutettua rakenteisiin. Selvityksessä luodaan ehdotuksia millaisella

organisoitumisella viranomaisten ja järjestöjen monialainen osaaminen saadaan parhaaseen mahdolliseen

käyttöön, jolloin varmistetaan palvelujen ja avun saannin laadullinen yhtenäisyys valtakunnallisesti.

Selvityksen aineiston muodostavat asiantuntijahaastattelut, sekä kunnille ja järjestöille toteutetut kyselyt.

Kuntakyselyssä selvitettiin kuntien ja kuntayhtymien tämän hetkisiä lähisuhdeväkivaltatyön rakenteita.

Järjestökyselyssä selvitettiin järjestöjen kunnille tuottamia väkivallan ehkäisyn palvelujen laatua, kohderyhmää

ja rahoituksen järjestämistä.

Selvityksessä esitetään neljä tavoitetta, joista jokaiselle on esitetty konkreettiset toimenpiteet tavoitteen

saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat:

1) Kehitetään lähisuhdeväkivaltatyön rakenteita kaikilla tasoilla (kunta, alue, valtio)

2) Varmistetaan lähisuhdeväkivallan uhreille, tekijöille ja väkivallalle altistuneille lapsille palveluihin pääsy

3) Ennalta ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa

4) Parannetaan lähisuhdeväkivallan ja seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksia, joilla vaikutetaan myös yleisiin

asenteisiin väkivaltaa kohtaan.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto