Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023 : Målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället

Julkaistu:20.01.2020
ISBN:978-952-263-698-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-698-0
Asiasanat ja teemat:Ungdom, utbildning, kultur, kompetenscentrum, internationalisering, utslagning, delaktighet
Sivumäärä:53
Info:

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO) är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Ett av de huvudsakliga målen i programmet är att förankra det ungdomspolitiska perspektivet i beslutsfattandet inom den offentliga sektorn. Med hjälp av programmet effektiviseras den resultatrika användningen av resurserna inom olika sektorer för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Det riksomfattande programmet omfattar alla unga under 29 år som avses i ungdomslagen och som i slutet av 2018 uppgick till närmare 1,8 miljoner personer i Finland. Prioriteringarna i programmet gäller dock i synnerhet kärnområdet för ungdomen, dvs. utveckling av uppväxt- och levnadsförhållandena för unga i åldern 12–25 år.

I enlighet med regeringsprogrammet har förebyggande av utslagning bland unga och stärkande av delaktigheten tagits in som huvudteman i ungdomsprogrammet. Utslagning förebyggs effektivast genom att man säkerställer förutsättningarna för ett meningsfullt liv för varje ung person. Dessa mål eftersträvas genom programmets tre målhelheter: 1) Unga har förutsättningar för en smidig vardag – utslagningen minskar, 2) Unga har metoder och färdigheter för att delta och påverka, 3) Ungas säkerhetskapital ökar.

Utöver regeringens ungdomspolitiska mål och åtgärder i anslutning till dem ställer programmet upp nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet samt fastställer prioriteringarna för valet av riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto