Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 : Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa

Julkaistu:20.01.2020
ISBN:978-952-263-697-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-697-3
Asiasanat ja teemat:Nuoriso, koulutus, kulttuuri, osaamiskeskukset, kansainvälisyys, syrjäytyminen, osallisuus
Sivumäärä:51
Info:

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Yksi VANUPOn päätavoitteista on nuorisopoliittisen näkökulman juurruttaminen osaksi julkisen sektorin päätöksentekoa. VANUPOn avulla tehostetaan nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen käytettävien, eri toimialoilla olevien voimavarojen tuloksellista käyttöä.

Valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret, joita oli Suomessa vuoden 2018 lopussa lähes 1,8 miljoonaa. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12-25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Hallitusohjelman mukaisesti VANUPOssa on otettu pääteemoiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Syrjäytymistä ehkäistään tehokkaimmin varmistamalla jokaiselle nuorelle merkityksellisen elämän edellytykset. Näitä päämääriä tavoitellaan ohjelmassa kolmen tavoitekokonaisuuden kautta: 1) Nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen – syrjäytyminen vähenee; 2) Nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen; 3) Nuoren turvallisuuspääoma kasvaa.

Hallituksen nuorisopoliittisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi VANUPO asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle sekä määrittelee painopisteet valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskuksen valinnalle.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto