Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen uusille kaupunkiseuduille

Julkaistu:17.01.2020
ISBN:978-952-361-041-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-041-5
Asiasanat ja teemat:asuminen, maankäyttö, liikenne, sopimus, sopimusmenettely
Sivumäärä:29
Info:

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen käynnisti syyskuussa 2019 selvityshankkeen, jonka tehtävänä oli kartoittaa Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduilla keskeiset kysymykset, joiden ratkaisemisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyllä voidaan saavuttaa lisäarvoa sekä seudun kokonaisedun että valtio-osapuolen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Selvityshenkilöksi kutsuttiin arkkitehti Matti Vatilo, joka on toiminut aiemmin ympäristöministeriön alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkönä.

Selvitys perustuu Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten ohjelmaan, jonka mukaan MAL-sopimusmenettelyä voidaan laajentaa nykyisiltä neljältä suurimmalta kaupunkiseudulta yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin eli käytännössä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille.

Selvityksessä on kuvattu MAL-sopimusmenettelyn tarkoitusta ja sisältöä, arvioitu selvitysalueita MAL-näkökulmasta sekä tuotu esille niiden tavoitteita sopimusvalmisteluun.

Selvityksen johtopäätöksissä selvityshenkilö suosittelee, että selvitysalueilla käynnistetään MAL-sopimusneuvottelut valtion ja kaupunkiseutujen kesken mahdollisimman pian. Selvityshenkilö esittää myös, että nykyisitä sopimusvalmisteluista tehtäisiin evaluointi projektinhallinnan edelleen kehittämiseksi.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto