Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Utredning om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsinfors – slutrapport : Styrgruppen för särutredningen om social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors 2019
Julkaistu

13.01.2020

ISBN

978-952-00-4134-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4134-2

Asiasanat ja teemat

social- och hälsovårdsreform, social- och hälsovårdsområden, landskap

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors genomfördes

hösten 2019. I utredningen undersöktes grunderna, ramvillkoren samt olika alternativ för genomförande av en eventuell

särlösning. Modellerna som granskades var en modell som föreslagits av Nylands kommuner, dvs. en modell bestående av

fyra frivilliga samkommuner och Helsingfors stad. Parallellt med denna modell studerades alternativ med lagstadgade

samkommuner, flera självstyrande områden och en modell där Nyland är ett landskap med produktionsområden för socialoch

hälsovården under sig, enligt en modell med områdesnämnder.

De i konstitutionellt hänseende mest problematiska alternativen var de alternativ som byggde på samkommuner. Nyland

som ett landskap motsvarar den nationella grundstrukturen, men ett kontrollerat genomförande av modellen skulle vara

synnerligen utmanande på grund av regionens särdrag. Modellen där Nyland delas i flera självstyrande områden motsvarar

i stort sett den nationella social- och hälsovårdslösningen. Enligt denna modell verkar samkommunen HUS i hela Nyland.

Arbetsfördelningen mellan de självstyrande områdena och HUS ska fastställas närmare i ett organiseringsavtal, och de

grundläggande kraven på avtalet ska föreskrivas i lag. Om avtalet mellan de självstyrande områdena och sjukvårdsdistriktet

inte uppfyller de kriterier som anges i lag eller om något avtal inte träffas, ska statsrådet ha rätt att fatta beslut om det.

Kårkullas och Etevas verksamhet bör lösas i den allmänna beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Utredningens styrgrupp framställer att modellen som bygger på självstyrande områden ska fungera som underlag för den

fortsatta gemensamma beredningen av social- och hälsovården.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy