Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa : Lausuntotiivistelmä

Julkaistu:23.12.2019
ISBN:978-952-259-795-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-795-3
Asiasanat ja teemat:prosessioikeus, oikeudenkäynti, muutoksenhaku, hovioikeudet, todistelu, digitaaliset tallenteet
Sivumäärä:46
Info:

Lähes kaikki lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti käräjäoikeuden pääkäsittelyssä tallennetun henkilötodistelun vastaanottamiseen hovioikeudessa kuva- ja äänitallenteelta. Enemmistö lausunnonantajista kannattaa menettelyn soveltamista kaikissa asioissa.

Uudistuksen katsotaan parantavan asianosaisten oikeusturvaa, tehostavan hovioikeuden lainkäyttötoimintaa, vahvistavan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena sekä siirtävän oikeudenkäynnin painopistettä nykyistä enemmän käräjäoikeuteen.

Tallentamisen käytännön toteutukseen käräjäoikeudessa, todistelun täydentämiseen hovioikeudessa sekä kuultavien yksityisyyden suojaan ja tallenteiden julkisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät lausunnonantajien mukaan vielä tarkempaa arviointia. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että menettelyn käyttöönottaminen ja käyttö edellyttävät riittäviä lisäresursseja.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto