Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Anvisning om övningar enligt externa räddningsplaner
Julkaistu

17.12.2019

ISBN

978-952-324-310-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-310-1

Asiasanat ja teemat

extern räddningsplan, övning enligt extern räddningsplan, storolyckor, räddningsplaner

Sivumäärä

22

Info

Enligt 48 § i räddningslagen (379/2011) och inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner ska räddningsverket med minst tre års mellanrum öva i objekt med risk för storolycka. Sådana objekt är t.ex. produktionsanläggningar för hantering och upplagring av farliga kemikalier, bangårdar, hamnområden, kärnkraftverk och deponier för utvinningsavfall. I Finland finns det ca 200 objekt som är skyldiga att göra upp en extern räddningsplan och öva regelbundet.

Genom anvisningen förenhetligas och förtydligas planeringen, genomförandet, utvärderingen och rapporteringen av övningar som gäller externa räddningsplaner i objekt enligt 48 § i räddningslagen. I anvisningen kallas övningen på finska UPS-harjoitus (övning enligt extern räddningsplan).

Räddningsverken ansvarar för uppgörandet av externa räddningsplaner och ordnandet av övningar enligt extern räddningsplan, detta i samarbete med verksamhetsidkaren. Regionförvaltningsverken har till uppgift att övervaka att skyldigheterna fullgörs. Finland har enligt Seveso III-direktivet och direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin en skyldighet att rapportera om planerna och övningsverksamheten till Europeiska kommissionen.

För att genomföra övningarna enligt externa räddningsplaner finns det flera skeden i processen. Övningsprocessen består av planering, beredning och genomförande av övningen samt av utvecklingsåtgärder. Syftet med anvisningen är att förenhetliga övningsverksamheten enligt räddningsverkens externa räddningsplaner och att förtydliga kraven på övningar.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy