Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Programmet för romsk politik i Finland 2018-2022

Julkaistu:17.12.2019
ISBN:978-952-00-4124-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4124-3
Asiasanat ja teemat:romer, minoriteter, minoritetspolitik, politikprogram, grundläggande rättigheter, likabehandling, delegationer, integration, inklusion
Sivumäärä:88
Info:

Det huvudsakliga målet med Programmet för romsk politik i Finland 2018–2022 (ROMPO 2) är att stödja den fortsatt positiva utvecklingen avseende romernas integration i samhället samt utvecklingen av deras språkliga, kulturella och sociala rättigheter. Programmet tar avstamp i att lagstiftningen och det omfattande servicesystemet i dagsläget skapar en god grund för att främja den romska befolkningens likabehandling. Programmets integrerade åtgärder som är särskilt riktade till den romska befolkningen ger fortsatta förutsättningar för en betydande förbättring när det gäller romernas mänskliga rättigheter och socioekonomiska ställning. Detta bör ske genom att den romska befolkningens egen aktivitetsnivå, delaktighet och inflytande ökas, på ett sätt som tar hänsyn till och stärker det romska språket, den romska kulturen och den romska identiteten.

Utifrån uppföljningen av det första programmet för romsk politik förutsätter stärkandet av romernas integration i samhället att samarbetet kring romska frågor utökas och görs mer effektivt och systematiskt i synnerhet på lokal och regional nivå. Ett sätt att nå dessa mål och följa utvecklingen är att skapa program för romerna på landskapsnivå, s.k. MAARO-program, som stöder verkställandet av den landskapslag som är under beredning. Det nya programmet syftar dessutom till att beakta informationsfrågor och skyddet av romernas kulturarv. Utöver den traditionella romska befolkningen i Finland beaktar programmet också behoven hos utländska eller rörliga romer som är tillfälligt eller långvarigt bosatta i Finland.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto