Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Riksomfattande modellen för hobbytimmar : Hobbyer i skolor utgående från barns och ungas önskemål

Julkaistu:17.12.2019
ISBN:978-952-263-687-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-687-4
Asiasanat ja teemat:barnkultur, grundundervisning i konst, hobbyer, åtkomlighet
Sivumäärä:56
Info:

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 2016 främjat barns och ungas deltagande i kulturverksamhet genom att erbjuda dem möjligheter till kultur som hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Utbudet på hobbytimmar baserar sig på barnens och de ungas önskemål och för genomförandet svarar professionella inom konst och kultur. Hobbyverksamheten har också ordnats på daghem.

Fram till utgången av 2019 hade 100 000 barn och unga i årskurs 1–10 inom den grundläggande utbildningen deltagit i verksamheten. Verksamhet har ordnats i en tredjedel av kommunerna i Finland. I föreliggande publikation presenteras 24 intressanta hobbyhelheter.

Modellen har utvecklats inom ramen för Juha Sipiläs regerings spetsprojekt ”Konst och kultur görs tillgängligare” (2016–2018). Genomförandet av den fortsatte år 2019.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto