Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahankkeen hankeraportti

Julkaistu:16.12.2019
ISBN:978-952-324-306-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-306-4
Asiasanat ja teemat:yhteistyö, Hankeraportti, onnettomuuksien ehkäisy
Sivumäärä:64
Info:

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn laadintahankkeen aikana on työstetty pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma. Toimintaohjelma laadittiin koko toimialan yhteistyössä dynaamisella hankemallilla fasilitoijan tuella. Lisäksi hankkeessa osallistettiin iso joukko sidosryhmätoimijoita.

Päähuomio toimintaohjelman laadinnassa on ollut onnettomuuksien ehkäisyn sisällön ohjaamisessa. Tähän ovat kuuluneet yhteiset vaikuttavuustavoitteet, onnettomuuksien ehkäisyn integraatio sekä uudenlainen tulevaisuuden yhteisen tekemisen hahmottaminen. Hanke on toiminut pelastustoimen uudistushankkeen jatkumona. Sen aikana on otettu huomioon muun muassa esitykset, joita onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen -työryhmä on tehnyt.

Tämän hankeraportin tarkoitus on tehdä mahdollisimman näkyväksi se prosessi, jonka pohjalta varsinainen toimintaohjelma on syntynyt. Hankkeen toteutus ja sen eri osa-alueet on tässä pyritty kuvaamaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Toisin sanoen tämä raportti vastaa kysymykseen, kuinka pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on syntynyt.

Raportista selviää, kuinka toimintaohjelman laadinnassa hyödynnetty aineisto on kerätty ja millä menetelmillä sitä on analysoitu. Hankkeen eteneminen ja työpajojen toteutus on kuvattu vaiheittain. Raportin ensimmäisessä luvussa kerrotaan hankkeen taustoista ja sijoittumisesta laajempaan sisäisen turvallisuuden kontekstiin. Lopussa esitellään lyhyesti hankkeen tulokset ja esiin nousseet jatkokehitystarpeet. Hankkeen varsinainen tuotos eli pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on oma erillinen julkaisunsa.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto