Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
En trygg vardag utan olyckor: Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor
Julkaistu

16.12.2019

ISBN

978-952-324-307-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-307-1

Asiasanat ja teemat

verkningsfullhet, inre säkerhet, fenomenorientering, prognostisering, samarbete

Sivumäärä

38

Info

Under projektet för reformering av räddningsväsendet framgick att det finns behov av att fastställa nationella mål för förebyggande av olyckor. Vid uppställandet av målen framhävdes kundorientering, enhetlighet

och verkningsfullhet. Utifrån denna grund inleddes under inrikesministeriets ledning ett projekt där man utarbetade räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor.

Utgångspunkterna för åtgärdsprogrammet är verkningsfullhet, människoorientering och fenomenorientering. Det övergripande målet för programmet är en trygg vardag utan olyckor 2025. Delmålen i anknytning till detta är att stärka trygghetskänslan, öka den aktiva delaktigheten, säkerställa tillgången till tjänster och utveckla det gemensamma arbetet. Syftet med åtgärderna är att inverka på kompetensen och kunnandet, utvecklingen av tekniken, uppbyggnaden av samarbete, attityderna och de gemensamma uppfattningarna samt verksamhetskulturen. Målet är att inverka på dessa fenomen genom åtta effektmål och cirka 250 identifierade handlingar.

I räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor riktas de mest betydande insatserna

på barn och unga, på utvecklingen av samarbetet och på att stärka känslan av omtanke. När det gäller handlingar är det viktigaste att samarbeta med kontaktgrupper, utveckla räddningsväsendets tjänster och öka säkerhetskompetensen hos olika befolkningsgrupper.

Åtgärdsprogrammet svarar på många strategiska utmaningar inom den inre säkerheten och räddningsväsendet.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy