Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen : Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio

Julkaistu:17.12.2019
ISBN:978-952-263-695-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-695-9
Asiasanat ja teemat:vapaa sivistystyö, osaaminen, osaamisen tunnustaminen, tunnistaminen
Sivumäärä:38
Info:

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisen helpottamiseksi ja parantamiseksi 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja pohtia osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta.

Muistio sisältää ehdotuksen vapaan sivistystyön koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi. Vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi ehdotetaan opintopistettä.

Työryhmän tavoitteena on, että Koski-tietovaranto avattaisiin myös vapaassa sivistystyössä saavutetulle osaamiselle. Mikäli tämä toteutuu, oppilaitoksen ylläpitäjä päättää, mitkä koulutukset viedään Koski-tietovarantoon. Tämän koulutuksen osalta osaamisen tulee olla arvioitu ja opiskelijan henkilötiedot kerätty. Opiskelija päättää kuitenkin aina viime kädessä mikäli hänen osaamisensa siirretään tietovarantoon.

Uudistuksen jatkovalmisteluna työryhmä ehdottaa, että Koski-tietovarantoa koskeva lainsäädäntö muutettaisiin siten, että vapaassa sivistystyössä saavutettu osaaminen voitaisiin viedä tietovarantoon 1.8.2021 lähtien. Työryhmä esittää Opetushallitukselle tehtäväksi järjestää uudistusta tukevaa koulutusta sekä laatia vapaan sivistystyön koulutuksen arviointia käsittelevän oppaan. Lisäksi työryhmä esittää, että Opetushallituksen jakamissa henkilöstökoulutuksen ja laatu- ja kehittämisen valtionavustushankkeissa painotettaisiin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi muistio sisältää osaamismerkkejä ja osaamisen viitekehystä koskevia kehitysehdotuksia.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto