Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi

Julkaistu:13.12.2019
ISBN:978-952-287-806-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-287-806-9
Asiasanat ja teemat:liikennejärjestelmät, työmarkkinat, liikennehankkeet, liikennetalous, taloudelliset vaikutukset, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:93
Info:

Hankkeessa on selvitetty, millaisia vaikutuksia liikenteellisen saavutettavuuden muutoksilla on työmarkkinoilla, miten vaikutuksia voidaan tutkia ja miten niitä käsitellään liikenteen arviointikehikoissa. Työmarkkinavaikutusten käsittelyyn liikennejärjestelmän vaikutusarvioinnissa on tehty ehdotus sekä tunnistettu jatkotutkimuskysymykset.

Liikennejärjestelmän saavutettavuusmuutoksilla voi teorian mukaan olla vaikutuksia työn tarjontaan, työn kysyntään ja näiden kohtaantoon. Teoreettinen viitekehys ei ole yksiselitteinen vaan liikennejärjestelmän muutoksen vaikutus työmarkkinoihin on pitkälti empiirinen kysymys. Menetelmällisesti edistyksellisissä empiirisissä tutkimuksissa liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset on todettu pieniksi ja vaikeasti osoitettaviksi. Työmarkkinavaikutukset ovat pääosin sisällä liikenneväyläinvestoinneista tehtävissä hankearvioinneissa eli hyöty-kustannusanalyyseissä. Muutamissa maissa laajemmat taloudelliset vaikutukset työmarkkinoilla ovat mukana liikennehankkeiden arviointiohjeissa, mutta niiden arviointiin asetetaan korkeat kriteerit.

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutusten arviointiin esitetään nelitasoista kehikkoa: 1) laadullinen vaikutuskanavien kuvaus, 2) työvoiman saavutettavuuden alueellinen kuvaus, 3) työmatkojen käyttäjähyötyjen rahamääräinen ja alueellinen arviointi sekä 4) laajempien työmarkkinavaikutusten rahamääräinen arviointi. Tason 1 arvioinnin edellytyksenä on liikennemarkkinoilla syntyvien suorien vaikutusten tunteminen. Tasoilla 2 ja 3 tarvitaan vaikutusalueen kattavaa liikennemallia. Taso 4 on tavoitteellinen tila, jonka suuntaan edetään jatkotutkimusten kautta.

Jatkotutkimuskysymyksinä esitetään valtakunnallisen liikennemallin kehittäminen, sen perusteella tuotettu historiallinen saavutettavuusaineisto sekä empiirinen tutkimus saavutettavuusaineistolla ja henkilötietojen pitkittäisaineistolla.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto