Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 6.6.2019. Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Julkaistu

10.12.2019

ISBN

978-952-287-810-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-810-6

Asiasanat ja teemat

regeringsprogram, hållbar utveckling, hållbar konsumtion, klimatförändringar, sociala effekter, jämställdhet, sysselsättning, arbetskraftsinvandring, gruvindustri, utbildning, investeringar

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än någonsin tidigare. Förändringen erbjuder stora möjligheter att utveckla vårt land, men den skapar också otrygghet och oro inför framtiden. I denna omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre morgondag.

Målet för det nya decenniets första regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030. Den nordiska välfärdsstaten och dess grundpelare – en tryggad försörjning, välfungerande social- och hälsotjänster samt utbildning och kunskap – skapar en stark och rättvis grund för reformarbetet.

I ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom. En hållbar ekonomisk tillväxt bygger på en hög sysselsättningsgrad och en stark offentlig ekonomi.

Sanna Marins regering strävar efter 60 000 fler sysselsatta genom åtgärder som främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete. En hållbar ekonomisk tillväxt stöder sig förutom på en höjd sysselsättningsgrad också på förbättrad arbetsproduktivitet.

Den nya regeringen värdesätter utbildning och forskning. Bildningen hör till våra viktigaste värderingar och är en garant för människans frihet. Också på 2020-talet är kompetens, arbete och företagande en grund för välfärd. Utbildnings- och kunskapsnivån i Finland bör höjas för att åter vara av toppklass i världen. Vårt mål är att skapa världens bästa arbetsliv: ett land med lyckliga och välmående professionella där varje människas kunskaper och färdigheter nyttiggörs i arbetslivet.

Social hållbarhet innebär ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid. Social hållbarhet innebär också förtroende för att var och en får hjälp när de egna krafterna tryter. Dessutom innebär social hållbarhet omsorg om Finland som helhet och en jämlik utveckling av landet.

Ingen äldre person ska behöva vara rädd för att åldras. Ingen ung människa ska bli marginaliserad. Regeringen bygger ett Finland som är barntillvänt, där familjerna får stöd och föräldrarna på ett jämlikt sätt deltar i vården av sina barn.

Världen som den ser ut 2020 behöver föregångare. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att dämpa klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Regeringen gör upp en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Den nordiska välfärdsstaten i kombination med en ansvarsfull och minskad användning av naturresurser är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy