Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Säädösten sujuvoittamisen kokemukset ja vaikutukset : Sipilän hallituksen kärkihankkeen arviointi

Julkaistu:11.12.2019
ISBN:978-952-287-803-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-803-8
Asiasanat ja teemat:lainvalmistelun laatu, lainvalmistelu, parempi sääntely, säädöshuolto, hallinnollinen taakka, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:152
Info:

Hankkeessa arvioitiin pääministeri Sipilän hallituksen säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen toteuttamista, hankkeen kokemuksia ja tuloksia. Hankkeessa havaittiin, että lainvalmistelun ja lainsäädännön kehittämiselle on laaja ymmärrys, mutta onnistuakseen se vaatii poliittisen sitoutumisen. Lisäksi on tärkeää, että eri tahoilla on yhteinen näkemys siitä, mitä tarkoitetaan sääntelyn kehittämiseen liittyvillä keskeisillä termeillä, kuten hallinnollinen taakka ja säädösten sujuvoittaminen.

Yhtena kärkihankkeen keskeisenä tuloksena voidaan pitää tietoisuuden lisääntymistä sääntelyn tuottamista negatiivisista vaikutuksista ja toisaalta tietoisuuden lisääntymistä sääntelyn kehittämisen toimintavatoista. Lainvalmistelun ja lainsäädännön kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa korostuu yli hallituskausien tapahtuva kehittäminen.

Lainvalmistelun ja lainsäädännön kehittämisessä on tärkeää yli ministeriörajojen tapahtuva yhteistyö ja tietojenvaihto. Lisäksi hyvien käytänteiden jalkauttamisessa olisi tärkeää, että lainsäädäntöjohtajien roolia vahvistettaisiin ministeriöissä. Lainvalmistelijoiden osaamisen tukeminen ja jälkiarviointien toteutukseen panostaminen tunnistettiin keskeisiksi tarpeiksi lainsäädännön kehittämisessä. Hankkeessa tunnistettiin, että ei ole olemassa valmiita mittareita kuvaamaan lainvalmistelun ja lainsäädännön laatua. Tulevaisuudessa olisi tärkeää määrittää indikaattoreita lainvalmistelun ja lainsäädännön laadun arvioimiseksi.

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto