Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ulkoisten pelastussuunnitelmien harjoitusohje
Julkaistu

10.12.2019

ISBN

978-952-324-309-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-309-5

Asiasanat ja teemat

ulkoinen pelastussuunnitelma, ulkoisen pelastussuunnitelman harjoitus, UPS-harjoitus, suuronnettomuudet, pelastussuunnitelmat

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Pelastuslain (379/2011) 48 § ja ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevan sisäministeriön asetuksen mukaan pelastuslaitoksen tulee harjoitella vähintään kolmen vuoden välein suuronnettomuusvaarallisissa kohteissa, kuten vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset, ratapihat ja satamat sekä ydinvoi-malaitokset ja kaivannaisjätealueet. Suomessa on noin 200 kohdetta, joissa on velvoite laatia ulkoinen pelas-tussuunnitelma ja harjoitella säännöllisesti.

Tämä ohje yhdenmukaistaa ja selventää pelastuslain 48 § mukaisten kohteiden ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevien harjoitusten suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja raportointia. Ohjeessa käytetään harjoituk-sesta termiä UPS-harjoitus.

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen ja UPS-harjoitusten järjestäminen ovat pelastuslaitoksien vastuulla ja ne toteutetaan yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan kanssa. Aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa velvoitteiden toteutumista. Suomella on velvollisuus raportoida suunnitelmista ja harjoitustoiminnasta EU komissiolle sekä Seveso III -että kaivannaisjätedirektiivien perusteella.

UPS-harjoitusprosessi sisältää useita eri vaiheita harjoituksen läpiviemiseksi. Harjoitusprosessi muodostuu harjoituksen suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja kehittämistoimenpiteistä. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa pelastuslaitoksien ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevaa harjoitustoimintaa sekä selventää harjoitusten vaatimuksia.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy