Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lausuntotiivistelmä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä teetetystä selvityksestä
Julkaistu

02.12.2019

ISBN

978-952-259-780-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-780-9

Asiasanat ja teemat

luottokelpoisuus, luottotiedot, luottomarkkinat, tietosuoja, kuluttajat

Sivumäärä

22

Info

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä (Oikeusministeriön julkaisu 26/2018). Selvityksen ovat laatineet professori Erkki Kontkanen ja asianajaja Jukka Lång. Selvitys luovutettiin oikeusministeriölle 4.9.2018.

Muun muassa ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja luotonantajille koituvan riskin vähentämiseksi selvityksessä ehdotetaan perustettavaksi positiivisten luottotietojen rekisteri, joka muodostuisi yhtäältä kuluttajille myönnettyjä luottoja koskevista tiedoista ja toisaalta luotonhakijoiden tuloja koskevista tiedoista.

Oikeusministeriö lähetti selvityksen lausunnoille Lausuntopalvelussa 19.9.2018. Lausunnot pyydettiin annettavaksi 31.12.2018 mennessä. Lausuntopyyntö lähetettiin 46 taholle, joista 29 tahoa antoi lausuntonsa. Lisäksi lausuntopyyntö oli palvelussa julkisesti kaikkien vastattavissa. Lausunnon antoi kaikkiaan 32 tahoa ja kaksi yksityistä kansalaista. Lausunnot on julkaistu lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Enemmistö lausunnonantajista pitivät lähtökohtaisesti positiivisen luottotietojärjestelmän perustamista kannatettavana erityisesti ylivelkaantumisen hillitsemiseksi, mutta myös esim. vastuullisen luotonannon edistämiseksi. Lausunnonantajat, jotka eivät kannattaneet positiivisen luottotietojärjestelmän perustamista tai jotka suhtautuivat siihen varauksellisesti, kiinnittivät erityisesti huomiota siihen, että selvityksessä esille tuodut järjestelmän tavoitteet voitaisiin saavuttaa olemassa olevia keinoja kehittämällä sekä olemassa olevaa sääntelyä tarkentamalla ja yksityisyydensuojaa vähemmän loukkaavin keinoin.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy