Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Hajaantuneesta hajautettuun : Dokumenteista dataan, toimijakeskeisyydestä yhteentoimiviin ekosysteemeihin

Julkaistu:25.11.2019
ISBN:978-952-243-572-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-572-9
Asiasanat ja teemat:ekosysteemi, logistiikka, informaation logistiikka, standardit, tietomallit, hajautettu teknologia
Sivumäärä:79
Info:

Digitalisaatio etenee nopeasti ja sen merkitys kasvaa kuljetus- ja logistiikan liiketoiminnassa. Suuret kansainväliset verkkokaupan toimijat ovat kasvaneet tämän kehityksen myötä suuriksi logistiikkaoperaattoreiksi, jotka muodostavat integroituja rajat ylittäviä toimitusketjuja. Jakelun nopeuttaminen on keskeinen kehittämiskohde logistiikassa. Suuret varustamot ja satamat luovat digitaalisia alustoja, joilla merikuljetukset integroidaan muihin kuljetusmuotoihin ja kaupan ketjuihin. Lentoyhtiöt ovat muodostaneet yhteenliittymän rakentaakseen uudentyyppisiä digitaalisia alustoja. Nämä alustat integroidaan myös osaksi multimodaalista kuljetusta.

Useimpien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden logistiset prosessit ja tietojärjestelmät on kehitetty dokumenttipohjaisen tiedon käsittelyyn. Dokumenttien integrointi järjestelmiin tapahtuu nykyisellään manuaalisesti, kun dataa vastaanotetaan tai lähetetään. Logistiikan tietojärjestelmät ovat hajaantuneita ja toimivat siiloissa. Datan manuaalisessa integraatiossa tapahtuu virheitä, tiedot liikkuvat hitaasti järjestelmien välillä ja toiminta on kallista. Kerromme tässä selvityksessä, miksi näistä hajanaisista ja huonosti yhteentoimivista järjestelmistä on välttämätöntä siirtyä hajautettuun datan jakamiseen. Kuvaamme myös, miten siirtyminen dokumenteista datamalleihin ja fragmentoituneista järjestelmistä hajautettuihin ja integroituihin ratkaisuihin on parhaiten mahdollista toteuttaa.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto