Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Valtion matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittäneen työryhmän loppuraportti

Julkaistu:05.11.2019
ISBN:978-952-367-047-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-047-1
Asiasanat ja teemat:hallintopolitiikka, matkustus, virkamatkat, matkahallinto
Sivumäärä:30
Info:

Matkustusta ja matkahallinnon organisointia selvittävän työryhmän tehtävänä oli:

1. Selvittää matkustuksen ja matkahallinnon nykytila ja sille asetettujen tavoitteiden toteutuminen;

2. Muodostaa yhteinen näkymä keskeisimmistä muutostarpeista ja ehdottaa toimintamalli näihin vastaamiseksi; ja

3. Tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle muita esityksiä matkustuksen käytäntöjen ja matkahallinnon kehittämiseksi, ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökohdat huomioiden

Työryhmä on kokoontunut yhteensä kahdeksan kertaa. Lisäksi työryhmä teetti kyselyn matkustajille, matkahallinnon vastuuhenkilöille sekä puitesopimusten matkustuspalveluja tarjoaville yrityksille. Kyselyihin saatiin kaikkiaan yli 2 000 vastausta. Kyselyistä saatua aineistoa sekä muuta tilastoaineistoa on käytetty toimenpiteitä ja ehdotuksia pohdittaessa. Kerätty aineisto on käytettävissä valtion matkustusta ja matkahallintoa edelleen kehitettäessä.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto