Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)

Julkaistu:05.11.2019
ISBN:978-952-259-787-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-787-8
Asiasanat ja teemat:ekonomi, ekonomistadga, bokföringsenhet
Sivumäärä:56
Info:

Ekonomistadgan för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150) har uppdaterats med ändringar som utförts med anledning av ibruktagandet av Handi-tjänsten. Kapitlet om behandling av utgifter har kompletterats med granskning av förskottsuppbördsregistringar och av företagarpensionsförsäkringar.

I uppdateringen har man också beaktat den underrättelsetillsynsombudsmannafunktion som har inrättats.

Ekonomistadgan har ändrats så att när man i Romeo-systemet godkänner utbetalningar som grundar sig på en dom innefattar detta även sakgranskning. Övriga utgifter som behandlas i Romeo kräver både sakgranskning och godkännande.

Dessutom har godkännandet av ministeriets gemensamma utgifter och godkännandet av åtgärder som hänför sig till indrivning och övervakning av bokföringsenhetens fordringar preciserats.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto