Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Regeringens handlingsplan. Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Julkaistu:17.10.2019
ISBN:978-952-287-790-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-790-1
Asiasanat ja teemat:handlingsplan, regeringsprogram, fenomenbaserade helheter
Sivumäärä:60
Info:I regeringens handlingsplan ingår centrala förvaltningsövergripande mål och åtgärder för de strategiska helheterna i regeringsprogrammet samt ansvar och tidtabeller. Disposition: En hållbar ekonomi. Målet för den ekonomiska politiken är att öka välfärden: en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och en hållbar offentlig ekonomi. Klimatneutralitet ja biologisk mångfald. Koldioxidneutralitet eftersträvas genom utsläppsminskningsåtgärder och kolsänkor. Mångfalden tryggas genom den nya naturvårdslagstiftningen. Finland – större än sin storlek i världen. Det centrala för utrikes- och säkerhetspolitiken är arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet. Klimatavtalet från Paris och Agenda 2030 utgör grunden för det internationella samarbetet. En trygg rättsstat. Finland måste se om sin inre och yttre säkerhet, se till att rättsstatsprincipen följs och att vardagen är trygg. Livskraft. Målet är att Finland ska vara ett ledande land i fråga om internationell kompetens och innovationer. Den internationella tillväxten och en stark företagsamhetspolitik diversifierar näringsstrukturen och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Förtroende och en jämlik arbetsmarknad. Det är väsentligt att förbättra konkurrenskraften för företag med beaktande av de anställdas utbildning och kompetens, produktutveckling och investeringar, sysselsättningsfrämjande tjänster och uppmuntrande av företagande. Rättvisa och likabehandling. Kärnan i välfärdsmodellen är likabehandling, välfärds- och utbildningstjänster, social rörlighet och det civila samhället. Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland. En höjning av utbildnings- och kompetensnivån, minskade skillnader i lärande och utbildningsmässig jämlikhet eftersträvas på alla skolstadier. Åtgärderna gäller hela utbildningssystemet och utvecklingen av det. Det görs satsningar på att förbättra förhållandena för forskning, utveckling och innovationer.
Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto