Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Asemakaavoitus ja asianosaisperusteinen valitusoikeus

Julkaistu:14.10.2019
ISBN:978-952-361-034-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-034-7
Asiasanat ja teemat:kaavoitus, asemakaavoitus, muutoksenhaku, valitusoikeus
Sivumäärä:81
Info:

Työssä selvitettiin kysymystä asemakaavapäätösten valitusoikeuden muuttamisesta siten, että valitusoikeus perustuisi asianosaisuuteen eikä enää kunnan jäsenyyteen. Tämä edellytti sopivien asianosaisuuden määritelmien, muutoksen oikeudellisten rajojen ja vaikutusten arviointia. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuutta vaatia muistuttamista valitusoikeuden edellytyksenä.

Muutoksen tarvetta analysoitiin asemakaavavalituksista sen selvittämiseksi kuinka suuri osa niistä oli muiden kuin asianosaisten tekemiä. Valtaosa yksityisten ryhmään kuuluvisa valituksista oli suppeasti määriteltyjen asianosaisten tai lähialueen asukkaiden valituksia ja kunnan jäsenyyteen perustuvia valituksia oli vain vähäinen määrä.

Muutoksen vaikutuksia arvioitiin haastattelemalla kaikkien hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden asemakaavavalituksia käsitteleviä tuomareita. Nämä suhtautuivat muutokseen yksimielisen kriittisesti ja painottivat sen aiheuttavan runsaasti lisää työtä ja hidastavan valitusten käsittelyä, koska asianosaisuutta olisi kaikissa tilanteissa arvioitava kaavan vaikutusten perusteella. Myöskään muistutuksentekovelvoitetta ei kannatettu.

Muutoksiin liittyy myös perustuslaillisia ongelmakohtia. Ei-toivottujen vaikutusten vuoksi selvityksessä ei ehdoteta valitusoikeuksien muutosta eikä muistutuksentekovelvoitetta.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto