Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu. Selvitys eri arviointimenetelmistä Suomen näkökulmasta
Julkaistu

11.10.2019

ISBN

978-952-367-026-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-026-6

Asiasanat ja teemat

Talousnäkymät, potentiaalinen tuotanto, suhdannevaihtelut, finanssipolitiikka

Sivumäärä

42

Info

Potentiaalisen tuotannon avulla voidaan arvioida talouden pitkän aikavälin kestävää tuotannon tasoa. Tuotantokuilu, joka kertoo, kuinka paljon tuotanto tiettynä ajanhetkenä poikkeaa potentiaalisesta tasostaan, puolestaan kuvaa talouden suhdannetilannetta. Arvio suhdannetilanteesta on keskeinen esimerkiksi finanssipolitiikan kannalta. Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu ovat havaitsemattomia suureita, joita voidaan ainoastaan pyrkiä arvioimaan. Tässä selvityksessä tarkastellaan eri potentiaalisen tuotannon ja tuotantokuilun arviointimenetelmiä ja niiden mukaisia tuotantokuiluarvioita Suomelle.

Menetelmät arvioida potentiaalista tuotantoa ja siten tuotantokuilua sisältävät puhtaasti tilastollisia, talousteoriaan pohjautuvia sekä näiden välimaastoon asettuvia menetelmiä. Eri menetelmien mukaiset tuotantokuiluarviot Suomelle voivat poiketa toisistaan eivät pelkästään suuruutensa vaan myös etumerkkinsä suhteen. Tuotantokuiluarvioissa on eroja, myös saman menetelmän sisällä, eri mallispesifikaatioiden välillä. Lisäksi arviot potentiaalisesta tuotannosta ja tuotantokuilusta muuttuvat yli ajan, kun estimoinnin pohjalla oleva(t) aikasarja(t) päivittyvät ja täydentyvät. Menetelmien välillä on eroja, ja tuotantokuiluarviot tarkentuvat erityisesti suhdannekäänteiden läheisyydessä. Epävarmuus tuotantokuiluarvioissa puolestaan heijastuu rakenteelliseen jäämään ja siten arvioon finanssipolitiikan virityksestä.

Koska arvioihin potentiaalisesta tuotannosta ja tuotantokuilusta liittyy epävarmuutta, rinnakkaisten menetelmien käyttö voi olla hyödyllistä. Mitä useampi menetelmä antaa saman suuntaisen suhdannekuvan, sitä luotettavampana arviota voidaan pitää. Valtiovarainministeriössä potentiaalista tuotantoa arvioidaan Euroopan komission tuotantofunktiomenetelmällä. Jos tuotantofunktiomenetelmän rinnalle halutaan vaihtoehtoisia arvioita, olisi menetelmän hyvä olla sellainen, että sillä voidaan tuottaa mahdollisimman luotettavia reaaliaikaisia arvioita potentiaalisesta tuotannosta ja tuotantokuilusta kohtuullisen kätevästi.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy