Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kommunernas statsandelssystem i de nordiska länderna

Julkaistu:10.10.2019
ISBN:978-952-367-039-6
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-039-6
Asiasanat ja teemat:kommunärenden, statsandelssystem, kommuner, statsandelar, Nordiska länderna
Sivumäärä:62
Info:

Finansministeriet publicerade i mars 2019 en förstudie om utvecklingsbehoven i anslutning till kommunernas statsandelssystem (Finansministeriets publikation – 2019/18, på finska). Förstudien behandlade förutom det finländska statsandelssystemet även observationer om det svenska systemet. Det blev under arbetets gång uppenbart att man bör studera även andra länders statsandelssystem ännu noggrannare under den fortsatta reformeringens gång.

Målet med rapporten har varit att utreda strukturerna hos statsandelssystemen i Sverige, Danmark och Norge, liksom även eventuella reformeringar av systemen som antingen genomförts eller planeras i dessa länder. Dessutom har man skilt för vart lands del utrett den offentliga förvaltningen på allmän plan samt kommunernas och regionernas inkomststrukturer.

Rapporten presenterar och jämför på allmän plan delarna i och särdragen hos de nordiska statsandelssystemen samt strukturerna inom den offentliga förvaltningen i respektive land.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto