Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö – lausuntoyhteenveto työryhmän mietinnöstä

Julkaistu:09.10.2019
ISBN:978-952-259-783-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-783-0
Asiasanat ja teemat:Rikosseuraamuslaitos, poliisi, viranomaisyhteistyö
Sivumäärä:22
Info:Oikeusministeriö asetti 7.3.2018 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyötä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä. Työryhmän toimikausi oli 8.3.2018–31.12.2018. Toimikautta jatkettiin 31.5.2019 saakka. Työryhmän tehtävänä oli selvittää vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa säädettyjen valvonta- ja tarkastustoimivaltuuksien muutostarpeet suhteessa viranomaisten tehtävänjakoon ja Rikosseuraamuslaitokselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö on jatkossa tarkoituksenmukaista järjestää. Työryhmän tuli laatia ehdotus Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuustietorekisterin sisältöä koskeviksi säännöksiksi sekä selvittää Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin rekisteritietojen luovuttamista koskevien säännösten muutostarpeet. Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 18 taholta. Lausuntoja annettiin 17. Lausunnonantajat pitivät mietinnön ehdotuksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Lausunnonantajat esittivät myös täsmennyksiä ehdotuksiin. Ehdotusten arviointia perusoikeuksien kannalta esitettiin myös laajennettavaksi.
Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto