Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vaihtoehtoja lukiokoulutuksen rahoitukselle
Julkaistu

08.10.2019

ISBN

978-952-263-661-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-661-4

Asiasanat ja teemat

lukio, lukiokoulutus, rahoitus

Sivumäärä

58

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 7.11.2018 työryhmän selvittämään erilaisia lukiokoulutuksen rahoitusmallivaihtoehtoja (OKM/52/040/2018). Työryhmä keskittyi rahoitusmallivaihtoehtojen yleiseen tarkasteluun. Rahoituksen jakoperusteiden pohdinnassa keskeisenä on ollut tulevaisuuden haasteiden sekä lukiokoulutuksen vahvuuksien huomioiminen. Työryhmän mukaan lukiokoulutuksen rahoituksen tulee olla riittävän vakaa ja ennakoitava. Rahoitusmallista riippumatta lukiokoulutukseen tulee suunnata riittävät taloudelliset voimavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Rahoituksen jakojärjestelmän tulisi jatkossakin perustua selkeisiin laskennallisiin kriteereihin ja olla läpinäkyvää. Rahoituksen jakoperusteiden tulisi olla luonteeltaan ylläpitäjäneutraaleja.

Nykyistä rahoitusmallia olisi mahdollista kehittää siten, että se ottaisi huomioon nykyistä paremmin erilaiset toimintaympäristöt. Niin sanotun pienen lukion yksikköhinnan korotuksen voisi uudistaa olosuhdekorotukseksi. Koulutuspoliittista ohjausta nykyistä enemmän mahdollistava rahoitusmalli olisi yhdenmukainen ammatillisen ja korkeakoulutuksen rahoitusjärjestelmien kanssa, mutta sen konkreettinen työstäminen vaatisi kuitenkin vielä runsaasti valmistelua. Lisäksi mallin kriteerien soveltuvuutta lukiokoulutukseen tulisi huolellisesti pohtia. Perusrahoituksen osuuden kokonaisrahoituksesta tulisi olla varsin suuri ja tuloksellisuus- tai strategiarahoituksella olisi lähinnä signaalivaikutuksen rooli.

Työryhmä ei päätynyt valikoimaan tiettyä rahoitusmallia lukiokoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy