Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Julkaistu

07.10.2019

ISBN

978-952-287-789-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-789-5

Asiasanat ja teemat

toimintasuunnitelma, hallitusohjelma, ilmiökokonaisuudet

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Hallituksen toimintasuunnitelmassa on hallitusohjelman strategisten kokonaisuuksien keskeiset poikkihallinnolliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä vastuutus ja aikataulut. Jäsennys:

Kestävä talous. Talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen: ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu, korkeaa työllisyys ja kestävä julkinen talous.

Hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuus. Hiilineutraaliutta tavoitellaan päästövähennystoimilla ja hiilinieluilla. Monimuotoisuutta turvaa uusi luonnonsuojelulainsäädäntö.

Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Pariisin ilmastosopimus ja Agenda 2030 ovat perustana kansainväliselle yhteistyölle.

Turvallinen oikeusvaltio. Suomen on huolehdittava sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja arjen turvasta.

Elinvoimaisuus. Tavoitteena on Suomi kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana. Kansainvälinen kasvu ja vahva yrittäjyyspolitiikka monipuolistavat elinkeinorakennetta ja luovat kestävän kasvun edellytyksiä.

Luottamus ja tasa-arvoiset työmarkkinat. Olennaista on yritysten kilpailukyvyn parantaminen ottaen huomioon työntekijöiden koulutus ja osaaminen, tuotekehitys ja investoinnit sekä työllistämiseen tähtäävät palvelut ja yrittäjyyteen kannustaminen.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Hyvinvointimallin ydintä ovat yhdenvertaisuus, hyvinvointi- ja koulutuspalvelut, sosiaalinen liikkuvuus ja kansalaisyhteiskunta.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Koulutus- ja osaamistason nousua, oppimiserojen kaventumista ja koulutuksellista tasa-arvoa tavoitellaan kaikilla kouluasteilla. Keinot kohdistuvat koko koulutusjärjestelmään ja sen kehittämiseen. TKI-toimintaympäristön parantamiseen panostetaan.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy