Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu

Julkaistu:01.10.2019
ISBN:978-952-361-033-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-033-0
Asiasanat ja teemat:jäte, muovijäte, roskaantuminen, kiertotalous, kertakäyttötuote
Sivumäärä:202
Info:

Raportissa analysoidaan eräitä kertakäyttömuovituotteita koskevan EU:n direktiivin (2019/904/EU, ns. SUP-direktiivi) vaatimukset ja tehdään ehdotus kansalliseksi sääntelykokonaisuudeksi, jolla direktiivi voitaisiin panna toimeen Suomessa.

Selvityksessä on tunnistettu muita lainsäädäntöhankkeita ja toimenpideohjelmia, joiden kanssa SUP-direktiivin toimeenpano pitää sovittaa yhteen. Selvityksessä on esitetty lyhyt katsaus eräissä muissa maissa käytettyihin ohjauskeinoihin SUP-tuotteiden sääntelemiseksi.

Selvityksessä on esitetty yhteenveto merenrantojen roskaantumisen seurantatuloksista ja yleisimmistä roskalajeista, niiden lähteistä ja roskaantumisen vaikutuksista. Selvityksessä on esitetty karkeita arvioita direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden valmistuksesta, tuonnista ja kulutuksesta Suomessa.

Direktiivi ei anna kovin paljon kansallista liikkumavaraa käytettävien ohjauskeinojen suhteen, vaan nämä on pääosin annettu direktiivin vaatimuksissa. Eniten liikkumavaraa on tuotteiden kulutuksen vähentämistä koskevassa artiklassa.

Selvityksessä on käyty artiklakohtaisesti läpi direktiivin vaatimukset, tarkasteltu kunkin vaatimuksen osalta sääntelyn nykytilaa ja vireillä olevia lakimuutoksia sekä analysoitu toimeenpanon edellyttämiä lakimuutoksia, haasteita ja vaihtoehtoisia ohjauskeinoja ja sääntelystrategioita. Kunkin teeman osalta on esitetty konsultin keskeiset johtopäätökset.

Direktiivin toimeenpanon lisäksi on esitetty mahdollisia kansallisia lisätoimia, joilla voitaisiin vaikuttaa vesialueiden roskaantumista vähentävästi Suomen kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen.

Hinta:49,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto