Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sunt arbete. Ramplan för ansvarområdena för arbetarskyddet 2020–2023
Julkaistu

18.09.2019

ISBN

978-952-00-4118-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4118-2

Asiasanat ja teemat

arbetarskyddsförvaltning, arbetarskydd, säkerhet i arbetet, tillsyn, utveckling av förvaltningen

Sivumäärä

41

Info

Syftet med utarbetandet av en ramplan är att fastställa gemensamma mål för verksamheten inom ansvarområdena för arbetarskyddet och för utvecklingen av verksamheten för en fyraårsperiod 2020–2023. I synnerhet strategin för social- och hälsovårdsministeriet samt policyn som preciserar strategin i fråga om arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet, regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering samt en analys av arbetslivets omvärld har påverkat innehållet i målen för ramplanen.

I ramplanen definieras visionen för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken samt de gemensamma riktlinjerna och effektmålen för verksamheten för åren 2020–2023. I visionen har arbetsförhållandena, det splittrade arbetslivet, arbetets belastning, den ständiga förnyelsen, informationen och digitaliseringen identifierats som de viktigaste fenomenen som påverkar verksamheten inom ansvarområdena för arbetarskydd. Konkreta åtgärder i anslutning till effektmålen avtalas separat vid det årliga resultatavtalet.

Trots förändringarna i arbetslivet har det påvisats att det traditionella arbetarskyddsområdet – dvs. olyckor, yrkessjukdomar samt bekämpning av andra arbetsrelaterade hälsorisker – fortfarande utgör merparten av verksamheten inom ansvarområdena för arbetarskyddet. I ramplanen betonas att målet ska vara förnyelse och en stegvis utveckling av verksamheten med sikte på aktiva, effektiva arbetarskyddsmyndigheter med verksamhet på riksomfattande nivå. I planeringen och utvecklingen av verksamheten är det viktigt med en kontinuerlig utvärdering av verksamhetsmiljön och ett effektivt utnyttjande av information samt ett samarbete med externa och interna samarbetspartner. Omsorg om personalens kompetens och välbefinnande är förutsättningar för en resultatrik och effektiv tillsyn.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy