Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kuntien valtionosuusjärjestelmät Pohjoismaissa

Julkaistu:10.09.2019
Tilattavissa:10.09.2019
ISBN:978-952-367-033-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-033-4
Asiasanat ja teemat:Kunta-asiat, valtionosuusjärjestelmät, kunnat, valtionosuudet, Pohjoismaat
Sivumäärä:63
Info:Valtiovarainministeriö julkaisi maaliskuussa 2019 esiselvityksen kuntien valtionosuusjärjestelmän kehittämistarpeista (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:18). Esiselvityksessä nostettiin esiin Suomen valtionosuusjärjestelmän lisäksi huomioita myös Ruotsin järjestelmästä. Työn aikana kuitenkin todettiin, että valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa olisi tarpeellista perehtyä vielä tarkemmin muiden maiden valtionosuusjärjestelmiin. Raportin tarkoituksena on ollut selvittää Ruotsin, Tanskan ja Norjan valtionosuusjärjestelmien rakenteita sekä näissä maissa valtionosuusjärjestelmiin jo tehtyjä tai mahdollisesti suunnitteilla olevia uudistuksia. Tämän lisäksi jokaisesta tarkasteltavasta maasta on selvitetty julkishallinnon yleiskuva sekä kuntien ja alueiden tulorakenteet. Raportissa esitellään, ja yleispiirteisesti vertaillaan, Pohjoismaiden valtionosuusjärjestelmien osia ja erityispiirteitä sekä julkishallinnon rakenteita.
Hinta:42,90 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Valtioneuvoston yhteinen verkkokirjakauppa
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministerio
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö