Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Asiakkaan valinnanvapaus ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa palvelusetelilainsäädännön kautta (VArvo)

Julkaistu:09.09.2019
ISBN:ISBN:978-952-287-780-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-780-2
Asiasanat ja teemat:Asiakasarvo, asiakas, tuottaja, järjestäjä, valinnanvapaus, terveydenhuolto, palvelumarkkinat, markkinoiden, ohjaaminen, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:118
Info:Valinnanvapautta on viime vuosina pidetty merkittävänä tekijänä terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittämisessä. Valinnanvapauden keskeinen edellytys on, että asiakkaalla ylipäätään on tuottajia, joiden välillä valita. Tutkimuksessa tarkastellaan asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutumista erityisesti terveydenhuollon markkinoiden luomisen ja ohjaamisen näkökulmasta, palvelujärjestelmän ja palveluiden järjestämisen tasoilla. Markkinoiden ohjaaminen ja sopivien kannustimien rakentaminen palveluiden kautta tavoiteltavien lopputulosten saavuttamiseksi voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Kyse on myös tavoitteen asetannasta eli siitä, tavoitellaanko valinnanvapaudessa olemassa olevan resurssin tehokkaampaa käyttöä, palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisempään suuntaan, vai molempia. Tutkimuksessa tarkastellaan asiakasarvoa tuottavan palvelumarkkinan synnyttämistä ja ohjaamista monipuolisesti niin teorian kuin empiriankin kautta. Kokeiluhankkeeseen osallistui monia tuottajia Ylä-Savossa, Jyväskylässä, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Keski-Uudellamaalla. Kullakin alueella oli omia erityisiä kehittämisen teemojaan. Valinnanvapauskokeilu antoi tietoa palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi asiakaslähtöisempään ja enemmän asiakasarvoa tuottavaan suuntaan.
Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto