Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Syrjinnän seurannan kansalliset tietolähteet
Julkaistu

05.09.2019

ISBN

978-952-259-773-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-773-1

Asiasanat ja teemat

syrjintä, yhdenvertaisuus, tasa-arvo

Sivumäärä

78

Info

Raportti kartoittaa kansallisia syrjintää koskevia tietolähteitä ja syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä syrjintää. Kartoitus esittelee kansallisia jatkuvan seurannan rakenteita, jotka koskevat syrjinnän eri osa-alueita, syrjintään liittyvää tutkimustoimintaa ja tiedonkeruun puutteita. Raportissa kootaan tietoa tiedonkeruun kansallisista rakenteista, joihin kuuluvat esim. väestötutkimukset, tilastot ja hallinnollinen data eri sektoreilla. Siihen sisältyy kohderyhmää edustavien toimijoiden näkemyksiä tiedonkeruun nykytilasta ja tarpeista ja siinä tunnistetaan tiedonkeruun aukkoja ja heikkouksia, peilataan nykytilaa aiemmin toteutettuun vastaavaan analyysiin ja arvioidaan kansallisen tiedonkeruun kehittymistä vuosina 2008–2018. Se sisältää myös suosituksia kansallisen tiedonkeruun kehittämiseksi.

Raportti perustuu internetistä eri toimijatahoilta koottuun tietoon sekä kasvokkain tai puhelimessa tapahtuneisiin keskusteluihin yli 50 virkamiehen ja asiantuntijan kanssa, joihin kuuluvat myös syrjinnän seurantaryhmän työjaoston jäsenet (liite 1). Aineisto on koottu 1.11.2018–9.3.2019.

Tämä raportti on tuotettu kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän toimeksiantona ja sen vertailuaineistona toimii työministeriön vuonna 2007 julkaisema raportti Syrjinnän seuranta Suomessa (Työhallinnon julkaisu 2007/374).

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy