Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteet Suomessa. Työryhmän selvitys
Julkaistu

04.09.2019

ISBN

978-952-243-571-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-571-2

Asiasanat ja teemat

tietojenkäsittely, data, lainsäädäntö, datapolitiikka, lakien yhdenmukaistaminen, EU-oikeus

Sivumäärä

56

Info

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa soveltaminen alkoi 28.5.2019. Asetuksen keskeinen vaikutus on, että jäsenvaltiot eivät voi vaatia sähköisessä muodossa olevaa muuta kuin henkilötietoa säilytettäväksi tai käsiteltäväksi tietyllä alueella, ellei vaatimusta voi perustella yleisellä turvallisuudella. Nämä vaatimukset on kuitenkin ilmoitettava komissiolle. Muut sijaintia koskevat vaatimukset on poistettava 24 kuukauden kuluttua asetuksen soveltamisajan alettua.

Euroopan unionin asetukset ovat jäsenvaltioissa sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta. Jokainen ministeriö vastaa siitä, että sen hallinnonalan lainsäädäntö ja toiminta ovat EU-oikeuden mukaisia. Tätä kunkin ministeriön tehtävää tukemaan liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän 18 päivänä joulukuuta 2018. Tämä selvitys kokoaa työryhmän työn. Selvityksessä kuvataan asetuksen sisältöä, eritellään niitä kriteereitä, joiden perusteella mahdollisten rajoitusten asianmukaisuus arvioidaan sekä esitetään listaus työryhmän kartoittamista tiedon sijaintia koskevista vaatimuksista.

Kartoitukseen osallistuneiden ministeriöiden hallinnonaloilla ei ole systemaattista sääntelyä muun kuin henkilötiedon sijaintia koskevista vaatimuksista. Kartoituksessa löytyi vain joitakin yksittäisiä vaatimuksia. Kartoitus ei kuitenkaan sisällä valtionvaraniministeriön alaista julkishallinnon tietopolitiikkaa koskevaa sääntelyä tai ohjeistusta.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy