Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Uppföljningsrapport: Nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2018-2019)

Julkaistu:03.09.2019
ISBN:ISBN:978-952-00-4115-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4115-1
Asiasanat ja teemat:likabehandling, delaktighet, tillgänglighet, mänskliga, rättigheter, personer, med, funktionsnedsättning
Sivumäärä:85
Info:

År 2016 ratificerade Finland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att stödja det nationella verkställandet av konventionen utarbetades handlingsprogrammet ”Rätt till delaktighet och likabehandling” för åren 2018 - 2019. För utarbetandet av handlingsprogrammet ansvarade Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, VANE, som hade representanter från bland annat de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsorganisationerna och de ministerier som är centrala med tanke på rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I handlingsprogrammet fastställdes sammanlagt 82 kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Genom dessa åtgärder främjades verkställandet av FN:s konvention inom de olika förvaltningsområdena. Ungefär hälften av åtgärderna genomfördes helt och hälften delvis. I och med att landskaps- och vårdreformen inte blev av avbröts flera lagberedningsprojekt, vilket inverkade på genomförandet av flera åtgärder. Under den korta verksamhetsperioden lyckades man bland annat ta fram förfaranden genom vilka personer med funktionsnedsättning görs delaktiga vid beredning av lagstiftning och i projekt. Dessutom ökas man medvetandet om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och deras likabehandling främjades i ministeriernas verksamhet. Ett nytt handlingsprogram ska börja beredas hösten 2019.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto