Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmän loppuraportti
Julkaistu

02.09.2019

ISBN

978-952-327-435-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-435-8

Asiasanat ja teemat

ydinenergia, ydinjätehuolto, ydinjätteet, radioaktiiviset aineet, radioaktiivisuus, säteily, energia

Sivumäärä

88

Info

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään turvallisen ja kustannustehokkaan ydinjätehuollon ja muun radioaktiivisen jätteen huollon tavoitteita, kehitystoimenpiteitä ja ratkaisuvaihtoehtoja nykypäivästä pitkälle tulevaisuuteen. Työryhmän näkemyksen mukaan on tärkeää, että kaikesta Suomessa jo olevasta ja tulevasta radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan asianmukaisesti riippumatta sen alkuperästä, tuottajasta tai tuotantotavasta. Suomella tulee olla menettelyt, jotka kattavat kaikki Suomessa syntyneiden ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoittamisen.

Tarkoituksenmukaista on, että jätteiden käsittely ja loppusijoittaminen toteutetaan pääasiassa olemassa olevalla infrastruktuurilla. Tämä vaatii yhteistyötä ja ydinlaitosten lupamenettelyjen kehittämistä. Luvanhaltijoiden näkökulmasta yhteistyö on mahdollista, jos sillä ei ole vaikutusta yhtiöiden sähköntuotantoon tai toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Ydinlaitosten lupien muuttaminen on kuitenkin hidasta ja kallista, ja se hankaloittaa yhteistyötä muiden luvanhaltijoiden kanssa. Lupamenettelyjen kehittämisessä tulee lainsäädännön keinoin tavoitella riittävää joustavuutta, säilyttäen kuitenkin ydinenergialain tärkeät periaatteet, kuten turvallisuuden riskitietoisuus, oikea päätöksenteon taso, sijoituspaikkakuntien vaikuttamismahdollisuudet ja yhteiskunnan osallistuminen. Yhteistyötä on jatkossa kehitettävä myös ydinenergialain, säteilylain ja jätelain rajapinnassa. Ydinenergialain ja säteilylain mukaisesta valvonnasta vapautettu jäte on säteilyominaisuuksiltaan vaaratonta, jolloin se siirtyy jätelain mukaiseen valvontaan. Jätteeseen liittyy kuitenkin edelleen ennakkoluuloja, jotka hankaloittavat niiden asianmukaista käsittelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Energiaosasto / Linda Kumpula, puh. 029 506 0125

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy