Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Laatu- ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä – suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin

Julkaistu:13.08.2019
ISBN:978-952-00-4108-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4108-3
Asiasanat ja teemat:ensihoito, hoitoketju, laatu, laadunhallinta, mittarit, potilasturvallisuus, päivystys
Sivumäärä:70
Info:Ensihoito ja päivystys ovat terveydenhuollon keskeisiä osa-alueita, joiden toiminnan erityispiirteiden vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. Ominaista ensihoidolle ja päivystykselle ovat ennakoimattomat ja yllätykselliset tilanteet, yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja tarve nopeaaan päätöksentekoon. Henkilöstön koulutus ja ammattitaito potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa muodostaa toiminnan perustan. Suositus pyrkii antamaan työkaluja laatu- ja potilasturvallisuustyöhön, jotka on integroitava osaksi organisaation päivittäistä toimintaa ja käytäntöjä. Toistuva itsearviointi ja toiminnan auditointi antavat välineet muutosten suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille. Näitä laadunhallintatekniikoita ja numeerisia mittareita täydentää kokeneiden ammattihenkilöiden tekemä seuranta ja havainnointi päivittäisestä toiminnasta sekä organisaation omavalvonta. Jotta suosituksen sisältö ja henki muuttuisivat käytännön toiminnaksi, edellyttää se aktiivista johtamista ja toiminnan ohjausta. Onnistuminen edellyttää myös sitä, että työyhteisöissä pystytään luomaan aidosti positiivinen, avoin ja syyllistämätön ilmapiiri laatu- ja potilasturvallisuustyöhön. Yhdenmukaiset, valtakunnalliset mittaristot ovat tärkeitä päivystyksen ja ensihoidon yksiköiden oman toiminnan kehittämisen lisäksi myös vertailun mahdollistamiseksi eri sairaanhoitopiirien sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajien välillä.
Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto