Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys : Työryhmämuistio

Julkaistu:01.08.2019
ISBN:978-952-00-4109-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4109-0
Asiasanat ja teemat:lääkehoito, lääkehuolto, tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri
Sivumäärä:89
Info:Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys kuvaa lääkehoidon, lääkehuollon ja lääkevalmisteen kokonaisuutta. Esiselvitys keskittyy tiedonhallinnan näkökulmasta lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon muodostumiseen ja käyttöön hallinnollisissa ja lääkehoidon prosesseissa ja siihen liittyvässä ohjauksessa ja valvonnassa sekä lääkehoidon tiedon muodostumiseen ja käyttöön lääkehoidon prosesseissa ja siihen liittyvässä ohjauksessa, kehittämisessä, tutkimuksessa ja arvioinnissa. Esiselvitys määrittelee kokonaisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja tunnistaa lääkehoidon tiedonhallinnan nykytilanteen haasteita. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksen periaatteellisella tasolla kuvataan ohjaava lainsäädäntö, strategiat, sidosarkkitehtuurit ja -hankkeet, arkkitehtuuriperiaatteet sekä kyvykkyydet. Toiminta-arkkitehtuurin osalta kuvataan lääkevalmisteeseen ja lääkehoitoon liittyvät sidosryhmät, näiden roolit ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus sekä keskeiset lääkevalmisteen ja lääkehoidon prosessit ylätason kuvauksina. Tietoarkkitehtuurin osalta kuvataan toimijoiden väliset tietotarpeet, päätietoryhmät ja loogiset tietovarannot. Arkkitehtuurin esiselvitys sisältää lisäksi lyhyen ja pitkän välin kehittämispolun sekä näihin liittyvät toimenpide-ehdotukset.
Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto