Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vuokraperusteiden ja toimintatapojen kehittämisryhmän loppuraportti

Julkaistu:24.07.2019
ISBN:978-952-367-029-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-029-7
Asiasanat ja teemat:kiinteistöt, toimitilat, vuokramalli, Senaatti-kiinteistöt, hallintopolitiikka
Sivumäärä:47
Info:

Kehittämisryhmän työn tavoitteena oli parantaa vuokran määräytymisen ja Senaatti-kiinteistöjen toiminnan läpinäkyvyyttä sekä selvittää mahdollisia valtion vuokrajärjestelmän ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittämistarpeita. Tavoitteena oli, että valtion käytössä olevat tilat tukevat virastojen ydintoimintaa.

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella pääomavuokran määräytymistä vuokrajärjestelmässä, peruskorjauksen ja perusparannuksen määräytymisen mallia ja vastuunjakoa omistajan ja vuokralaisen välillä, välivuokrauspalkkion määräytymistä tilanteissa, joissa Senaatti-kiinteistöt edelleen vuokraa kiinteistöjä markkinoilta, väistötilojen kustannusvastuukysymyksiä erityisesti sisäilmaongelmiin liittyen sekä toimitila- ja kiinteistöstrategioiden mahdollisia päivitystarpeita. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli tarkastella virastojen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyösuhteen rooleja ja tehtäviä erityisesti valtion toimitilastrategian toimeenpanon mahdollistajina sekä muita esille nousevia kysymyksiä, jotka liittyvät em. tavoitteiden saavuttamiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Työryhmä ehdottaa, että Valtion vuokrakäsikirjaa päivitetään ja sen hallinnollista sitovuutta vahvistetaan, Senaatti-kiinteistöjen toimintatapoja peruskorjaus- ja parannushankkeen vuokran määrittelyssä yhdenmukaistetaan ja investointilaskentamallia päivitetään, valtiovarainministeriö asettaisi työryhmän käsittelemään sisäolosuhdeongelmia ja niistä aiheutuvien kustannusten vastuiden jakautumista, uudistetaan valtion kiinteistö- ja toimitilastrategiat.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto