Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi
Julkaistu

28.06.2019

ISBN

978-952-287-768-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-768-0

Asiasanat ja teemat

joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha, osa-aikatyö, tutkimus, tutkimustoiminta, hoitoraha, työllisyys

Sivumäärä

78

Info

Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitora-han käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjol-la oleva joustava hoitoraha korvasi vuonna 2014 aiemman tasoltaan selvästi matalamman osittaisen hoitorahan. Kannustimen parantamisella haluttiin edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lisätä etenkin kotihoidon tuella pieniä lapsia hoitaneiden asteittaista siirtymistä työelämään osa-aikatyön kautta. Pienten lasten äitien työllisyyskehitystä verrataan difference-in-differences kehikossa niihin vanhempiin, joihin reformi ei vaikuttanut. Tulosten perusteella osa-aikatyötä tukemaan tarkoite-tun hoitorahan käyttö lisääntyi selvästi pienten lasten äitien keskuudessa. Sen sijaan työllisyysvaiku-tukset olivat pienempiä ja vaihtelivat erilaisissa kohdejoukoissa. Työpäivät lisääntyivät erityisesti koti-hoidontuella aiemmin olleilla. Toisaalta osa-aikainen työskentely lisääntyi ja työpäivät vähenivät uudistuksen myötä jonkin verran myös työssä olleiden keskuudessa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy