Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi

Julkaistu:28.06.2019
ISBN:ISBN:978-952-287-768-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-768-0
Asiasanat ja teemat:joustava hoitoraha, osittainen hoitoraha, osa-aikatyö, tutkimus, tutkimustoiminta, hoitoraha, työllisyys
Sivumäärä:74
Info:

Tässä tutkimuksessa arvioidaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat suunnatun joustavan hoitora-han käyttöä ja työllisyysvaikutuksia. Osa-aikaisesti työskentelevien pienten lasten vanhemmille tarjol-la oleva joustava hoitoraha korvasi vuonna 2014 aiemman tasoltaan selvästi matalamman osittaisen hoitorahan. Kannustimen parantamisella haluttiin edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja lisätä etenkin kotihoidon tuella pieniä lapsia hoitaneiden asteittaista siirtymistä työelämään osa-aikatyön kautta. Pienten lasten äitien työllisyyskehitystä verrataan difference-in-differences kehikossa niihin vanhempiin, joihin reformi ei vaikuttanut. Tulosten perusteella osa-aikatyötä tukemaan tarkoite-tun hoitorahan käyttö lisääntyi selvästi pienten lasten äitien keskuudessa. Sen sijaan työllisyysvaiku-tukset olivat pienempiä ja vaihtelivat erilaisissa kohdejoukoissa. Työpäivät lisääntyivät erityisesti koti-hoidontuella aiemmin olleilla. Toisaalta osa-aikainen työskentely lisääntyi ja työpäivät vähenivät uudistuksen myötä jonkin verran myös työssä olleiden keskuudessa.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto