Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Maaseutuohjelma 2014–2020 – arviointi energiavaikutuksista
Julkaistu

20.06.2019

ISBN

978-952-366-004-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-004-5

Asiasanat ja teemat

Maatalouspolitiikka, maaseudun kehittäminen, vaikutukset, uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus, biotalous

Sivumäärä

64

Info

Tässä arvioinnissa tarkasteltiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 (maaseutuohjelma) tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta uusiutuvan energian tuotantoon ja energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä toteuttavat maaseutuohjelman tavoitetta ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuvat”.

Tarkastelun tuloksena vastattiin maaseutuohjelman vaikutusarviointisuunnitelman mukaisiin arviointikysymyksiin koskien uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, ja näistä seuraavia hiilidioksidipäästövähennyksiä. Tarkastelun aikajänne oli 2015-2018.

Maatilojen kokonaisinvestoinnit uusituvan energian tuotantoon olivat tarkastelujaksolla 22,5 milj. euroa, josta maaseutuohjelman tuen osuus oli puolet. Myös maaseudun yritykset ovat investoineet uusiutuvan energian tuotantoon, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Lisäksi polttoaineiden tuotantoketjuihin tehdyt investoinnit olivat 13,1 milj. euroa, josta maaseutuohjelman tuen osuus oli 1,6 milj. euroa.

Uusiutuvan energian tuotanto kasvoi maaseutuohjelman piirissä tehtyjen investointien seurauksena tasolle 342 GWh/v vuoden 2018 loppuun mennessä. Yritysten osuus tästä tuotannon kasvusta oli 32 GWh/v. Suuruusluokaltaan uusiutuvan energiantuotannon kasvu vastaa noin 17 000 tyypillisen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Erityisesti hakelämpökattiloihin on investoitu, mutta myös aurinkoenergian käytön lisäys sähköntuotannossa on ollut nopeaa ja vuosittain on tehty investointeja myös biokaasun tuotantoon.

Uusiutuvan energian hyödyntämistä on edistetty monipuolisesti. Tuettujen energiantuotantohankkeiden lisäksi maaseutuohjelmasta on tuettu polttoainetuotantoa, jossa erityisesti hakkeen tuotantomäärän kasvu on merkittävä valtakunnallisesti tarkasteltuna. Lisäksi erilaisissa kehittämishankkeissa on pureuduttu koko tuotantoketjun eri vaiheisiin mm. raaka-ainetuotantoon, logistiikkaan, tuotantoteknologiaan ja liiketoimintamalleihin.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy