Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

HELO-työryhmän mietintö: Hallituksen esitysten laatimisohjeet. Lausuntoyhteenveto

Julkaistu:04.06.2019
ISBN:ISBN:978-952-259-766-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-766-3
Asiasanat ja teemat:lainvalmistelu, hallituksen esitykset
Sivumäärä:42
Info:

Oikeusministeriö pyysi HELO-työryhmän laatimasta ehdotuksesta uusiksi hallituksen esitysten laatimisohjeiksi (HELO-työryhmän mietintö, Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 49/2018) lausunnot valtioneuvoston oikeuskanslerilta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, eduskunnan kanslialta, ministeriöiltä ja lainsäädännön arviointineuvostolta. Kaikki antoivat lausunnon. Lisäksi lausunnon antoi tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Lausunnonantajat pitävät ehdotusta uusiksi ohjeiksi selkeänä, ymmärrettävänä ja hyvin ryhmiteltynä. Suuri osa lausunnonantajista mainitsee hyväksi mallirakenteiden jaottelun kolmenlaisiin hallituksen esityksiin: esitykset, jotka laaditaan yksinomaan kansallisista syistä, esitykset, joilla pannaan täytäntöön EU-säädös tai täydennetään sitä, sekä esitykset, joilla hyväksytään ja voimaansaatetaan valtiosopimus. Myös luopumista jaottelusta yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin kannatetaan, ja hallituksen esityksiin ehdotettu asioiden esittämisen järjestys arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi. Muutama ministeriö suhtautuu kuitenkin kielteisesti tai varauksellisesti asian valmistelun ja lausuntopalautteen erottamiseen eri yhteyksissä kuvattaviksi.

Muutamat lausunnonantajat esittävät varauksia ehdotukseen liittää valmisteluasiakirjoja hallituksen esityksiin linkittämällä.

Siitä, kuinka yksityiskohtaisesti arviot esityksen vaikutuksista tulisi hallituksen esityksiin kirjoittaa, lausunnonantajat esittävät monenlaisia näkemyksiä.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto