Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ord är handlingar. Åtgärder mot hatretorik och nätmobbning effektiviseras

Julkaistu:13.06.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-269-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-269-2
Asiasanat ja teemat:hatretorik, nätmobbning, göra någon till måltavla, hatbrott, yttrandefrihet
Sivumäärä:90
Info:Inrikesministeriet, justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 14 november 2018 ett projekt med uppgift att utarbeta förslag för att effektivare få bukt med hatretorik som är straffbar genom strafflagen och trakasserier som är förbjudna enligt lag. I sitt uppdrag behandlade arbetsgruppen också hatkampanjer och det att personer görs till måltavla. För genomförandet av projektet tillsattes en arbetsgrupp som representerade olika parter. Arbetsgruppens ordförande var ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen och dess sekretariat bestod av tjänstemän. Under beredningen av projektet hördes forskare, personer som har blivit offer för hatbrott, personer som arbetar med unga samt andra centrala intressegrupper. Arbetsgruppens syn är att hatretorik är ett så allvarligt problem att det krävs riktlinjer i regeringsprogrammet eller liknande dokument och ett åtgärdsprogram mot hatretorik. Arbetsgruppen föreslår sammanlagt 13 rekommendationer i syfte att effektivisera åtgärderna mot hatretorik och nätmobbning. Rekommendationerna kan genomföras som en del av det åtgärdsprogram som ska uppgöras.
Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto