Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ministerin käsikirja 2019 - Tietoa valtioneuvoston toiminnasta

Julkaistu:29.05.2019
ISBN:ISBN:978-952-287-744-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-744-4
Asiasanat ja teemat:ministerityö, valtioneuvosto, hallitus, ministerit, hallitusohjelma, ministerivaliokunnat, sidonnaisuudet, ministerityöryhmät, päätöksenteko, esittelijä, päätöslistamenettely, esittelymenettely, tasavallan presidentti, laillisuusvalvonta, ministerivastuu, viestintä, tilannekuvatoiminta, varautuminen, lainvalmistelu, julkinen talous, finanssipolitiikka, talousarvioesitys, hallituksen vuosikertomus, strategiaprosessi, lainsäädäntösuunnitelma, selonteko, tiedonanto, välikysymys, kyselytunti, ajankohtaiskeskustelu, U-kirjelmät, Euroopan unioni, pohjoismainen yhteistyö, protokolla, valtiovierailut, julkisuus
Sivumäärä:193
Info:

Ministerin käsikirja tarjoaa kattavan tietopaketin valtioneuvoston toiminnasta. Se on ensisijaisesti tarkoitettu työn tueksi ja avuksi valtioneuvoston jäsenille ja heidän avustajilleen, mutta myös muille valtioneuvoston toiminnasta kiinnostuneille.

- Edellinen Ministerin käsikirja julkaistiin vuonna 2015 ja nyt käsissäsi on uudistettu, ajantasainen ja edelleen kehitetty painos. Uuden Ministerin käsikirjan valmistelua varten valtioneuvoston kanslia asetti 11.10.2018 työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi valtioneuvoston kansliasta alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Työryhmän jäseniä olivat valtioneuvoston kansliasta lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, hallitusneuvos Arno Liukko, johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström ja lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi. Lisäksi työryhmän jäseniä olivat ulkoministeriöstä lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka, oikeusministeriöstä erityisasiantuntija Anu Mutanen, valtiovarainministeriöstä budjettineuvos Kirsti Vallinheimo ja oikeuskanslerinvirastosta esittelijäneuvos, osastopäällikkönä Maija Salo. Työryhmän sihteerinä toimi valtioneuvoston kansliasta lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro.

- Ministerin käsikirjaan on koottu perustietoa valtioneuvoston organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kirjassa kerrotaan valtioneuvoston jäsenen roolista valtioneuvoston jäsenenä sekä ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon samoin kuin ministerin osallistumisesta eduskunnan työhön sekä ministerin vastuusta. Kirjasta löytyvät myös kuvaukset valtioneuvoston keskeisistä valmisteluprosesseista sekä valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyöstä. Samoin kirjassa kuvataan Euroopan unionia ja kansainvälistä toimintaa ja ministerin roolia näissä. Käsikirjassa on myös tietoa muun muassa ministerin tehtävään liittyvistä etuuksista, tukipalveluista ja turvallisuusjärjestelyistä sekä valtiosihteerien ja ministerin erityisavustajien asemasta.

Hinta:49,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto