Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittäminen
Julkaistu

27.05.2019

ISBN

978-952-287-751-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-751-2

Asiasanat ja teemat

kunta, maakuntauudistus, muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus, hallintovalitus, valituslupa, kantelu, muistutus, osallistuminen, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

272

Info

Tutkimus koostuu kuudesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan yleisemmin hallinto- ja kunnallisvalituksen lähtökohtia sekä näiden valituslajien keskeisiä eroja. Toisessa osaselvityksessä keskitytään tarkastelemaan muutoksenhakujärjestelmää esillä olleen maakuntamallin pohjalta. Kolmannessa osaselvityksessä tarkastellaan kunnallisvalituksia sekä määrällisesti että tehokkuuden kannalta hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Osiossa vastataan erityisesti selvityksen kysymykseen siitä, tulisiko myös kunnallisvalituksissa ottaa käyttöön valituslupamenettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tutkimuksen neljännessä osatutkimuksessa tarkastellaan oikaisuvaatimuksen kehittämistarpeita, oikaisuvaatimusjärjestelmän ongelmakohtia, oikaisuvaatimuksen erilaisia käsittelymalleja, tehostamiskeinoja ja kehittämissuuntia. Hankkeessa haluttiin selvitettäväksi myös, olisiko muutoksenhakuoikeuden sijaan löydettävissä muita keinoja, joilla mahdollistettaisiin asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon ja lisättäisiin yleensä päätöksenteon legitiimisyyttä. Tätä kysymystä käsitellään osioissa viisi ja kuusi, joita varten tehtiin myös vertailua Norjaan ja Skotlantiin. Tutkimus toteutettiin pääosin oikeusdogmaattisena analyysinä. Määrällisten analyysien pohjana käytettiin pääosin tuomioistuintilastoja. Tutkimusta varten tehtiin myös kunnille kohdennettu kysely.

Hinta

75,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy