Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Handbok för ankarverksamheten

Julkaistu:06.05.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-262-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-262-3
Asiasanat ja teemat:ankarverksamhet, välbefinnande, multiprofessionellt samarbete, förebyggande av brott, tidigt ingripande
Sivumäärä:80
Info:Med ankarverksamhet avses sådant multiprofessionellt samarbete som fokuserar på att främja välbefinnande och förebygga brott bland barn och unga (under 18 år). Därtill strävar ankarverksamheten efter att i alla åldersgrupper förebygga radikalisering som resulterar i våldsbejakande extremism. Ankarverksamheten genomförs i multiprofessionella team där det ingår experter från polisen, socialväsendet, hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet. Syftet med ankarverksamheten är att erbjuda unga och familjer individuellt och övergripande stöd i ett tidigt skede och att vid behov hänvisa till vård, tjänster och stöd hos andra experter. Ankarverksamheten ordnas lokalt eller regionalt så att den motsvarar områdets behov och särdrag men den bygger på gemensamma nationella verksamhetsprinciper och mål. Det multiprofessionella samarbetet bygger på gemensamt överenskomna och bestående strukturer. För den riksomfattande styrningen och utvecklingen av verksamheten ansvarar en nationell samordnare av ankarverksamheten i samarbete med en nationell styrgrupp. Handboken bygger på data som producerats i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Handboken har utarbetats i samarbete med utvecklingsgruppen för den riksomfattande ankarverksamheten, inrikesministeriet, Polisstyrelsen och Östra Finlands universitet. Den har finansierats med stöd från Europeiska unionens fond för inre säkerhet.
Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto