Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Jihadistinen liikehdintä Suomessa

Julkaistu:04.04.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-254-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-254-8
Asiasanat ja teemat:ääriliikkeet, radikalisoituminen, aseelliset konfliktit, terrorismi
Sivumäärä:123
Info:Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa yleiskuva jihadistisesta liikehdinnästä Suomessa 2010-luvun aikana. Tutkimus perustuu avoimesti saatavilla olevaan aineistoon, jota on täydennetty haastatteluilla. Jihadistinen aktivismi on Suomessa edelleen moniin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna vähäistä, mutta siinä mukana olleiden määrä on kasvanut merkit-tävästi 2010-luvulla. Suurin yksittäinen liikehdinnän kehittymiseen vaikuttanut tekijä on ollut Syyrian ja Irakin konflikti, joka on uusien aktivistien mobilisoinnin lisäksi toiminut hajanaista miljöötä yhdistävänä tekijänä. Jihadistinen toiminta Suomessa on tästä huolimatta edelleen enimmäkseen hajanaista ja epäorganisoitunutta. Suurin osa aktivismista on varsin pienimuotoista ja väkivallatonta tukitoimintaa. Merkittävin muutos toimintamuodoissa on konfliktialu-eelle matkustamisen huomattava yleistyminen. Ainoa Suomessa tapahtunut jihadistinen isku on Turun puukkoisku elokuussa 2017 eikä julkisesti ole tiedossa vakavasti otettavia iskuyrityksiä tai iskusuunnitelmia. Aktiivisin Syyrian ja Irakiin konfliktiin kytkeytynyt kasvuvaihe näyttää alkuvuodesta 2019 olevan hiipumassa. Konfliktin yhteydessä nähty aktivismi on kuitenkin jättänyt pysyvät jälkensä jihadistisen toiminnan kenttään Suomessa. Tutkimus on tehty samanaikaisesti Jihadistinen verkkoviestintä ja Suomi -tutkimuksen kanssa.
Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto