Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019

Julkaistu:02.04.2019
ISBN:ISBN:978-952-00-4036-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9
Asiasanat ja teemat:asiakkaat, erikoissairaanhoito, hoito, perusterveydenhuolto, potilaat, sairaanhoitopiirit, terveydenhuolto, terveyskeskukset
Sivumäärä:352
Info:Ensimmäisen kerran valtakunnalliset yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet julkaistiin vuonna 2010 (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31). Vuonna 2011 voimaan astui Terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka säätää julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon sisältyvistä hoidoista. Lain 7§:n mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö laatii, yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, yhtenäiset lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon perusteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa niiden toteutumista kunnissa ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymissä. Suosituksia on tarpeellista päivittää. Vuonna 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka yksi tehtävä oli uudistaa ja yhtenäistää valtakunnallisia kiireettömän hoidon perusteita. Työryhmän toimikausi oli 23.2.2015–31.12.2018. Tässä julkaisussa v. 2010 julkaisuun on liitetty päivitetyt ja uusien sairausryhmien kiireettömän hoidon perusteet. Ne valmisteltiin erillisissä alatyöryhmissä, joiden kokoonpanot ja vastuuhenkilöt käyvät ilmi materiaaleista. Kansalaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus saada tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluita. Viime vuosina potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa on kasvanut. Näin ollen yhtenäiset hoidon perusteet tulevat aikaisempaakin tärkeämmiksi. Hankkeen johtoryhmä osoittaa kiitoksensa kaikille niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat tehneet tämän työn.
Hinta:90,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto