Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – Osa 1
Julkaistu

26.03.2019

ISBN

978-952-11-4795-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

Asiasanat ja teemat

Kivikko, geologinen monimuotoisuus, biologinen monimuotoisuus, maisema, Suomi

Sivumäärä

198

Info

Julkaisu on ympäristöministeriön, Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden yhteisprojektin loppuraportti. Projektin tarkoituksena on ollut luoda kattava kuva Suomen erityyppisistä kivikkomuodostumista ja tuottaa niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto. Kivikot on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Arvotustyö on tehty Ahvenanmaata ja saaristoa lukuun ottamatta koko maasta.

Arvotustyön esivalinnassa maastotarkistuksiin valittiin noin 1000 kohdetta, joista maastossa inventointiin tarkemmin yhteensä 640 kohdetta. Maastotarkastuksen yhteydessä kivikoiden geologiset, biologiset ja maisemalliset tekijät pisteytettiin. Arvotuksen perusteella katsottiin 472 kivikon olevan valtakunnallisesti arvokkaita. Valtakunnalliset kivikot jakautuvat arvoluokkiin seuraavasti: valtakunnallisesti erittäin arvokkaita (arvoluokka 1) kivikoita 12 kpl, valtakunnallisesti hyvin arvokkaita (arvoluokka 2) 45 kpl, valtakunnallisesti arvokkaita (arvoluokka 3) 144 kpl ja valtakunnallisesti melko arvokkaita (arvoluokka 4) 271 kpl. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden kokonaispinta-ala on 3 687 hehtaaria.

Valtakunnallisesti arvokkaita kivikoita esiintyy koko maassa, mutta ne keskittyvät selkeästi Lappiin sekä Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntiin. Tutkimusaineiston laajuudesta johtuen kohdekuvaukset ja karttarajaukset on esitetty liitteissä maakunnittain.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maa-ainesoton lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun lisäksi muun muassa ympäristönsuojelussa sekä opetus- ja tutkimustoiminnassa. Tulokset luovat lisäksi pohjaa geologisen ja biologisen monimuotoisuuden arvioimiselle. Selvitys palvelee myös luonnosta kiinnostuneita kansalaisia. Tutkimus ei ole suojeluohjelma eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy