Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille
Julkaistu

12.03.2019

ISBN

978-952-287-701-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-701-7

Asiasanat ja teemat

kasvuympäristö, vuorovaikutus, koulutus, tasa-arvo, motivaatio, osallisuus, yksinäisyys, ylisukupolvisuus, oppiminen, terveyskäyttäytyminen

Sivumäärä

116

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö käynnistivät keväällä 2016 Lapsistrategian valmistelutyön. Valmistelun taustaksi kerättiin lapsia ja nuoria koskeva tutkimuskooste. Kooste rakentuu alueen tutkijoiden ja tutkimusryhmien esiin nostamista keskeisimmistä tutkimustuloksista ja niihin nojaavista toimenpidesuosituksista. Kirjallisia lausuntoja saatiin noin sata, jotka edustavat arviolta runsaan 200 tutkijan havaintoja.

Tämä raportti perustuu tutkijoiden alkuperäistekstien sisällön analyysiin ja niiden tematisointiin viideksi eri teema-alueeksi. Raportin sisältö pyrkii seuraamaan mahdollisimman pitkälle tutkijoiden alkuperäistekstejä. Joissain tapauksissa tutkijoiden samankaltaisia havaintoja on yhdistelty ja teksti luettavuutta parannettu ilmaisuja hieman muokkaamalla ja kappaleita yhteen kytkeviä lauseita lisäämällä. Kunkin tekstikappaleen lopussa on linkki tutkija/tutkijaryhmän alkuperäiseen tekstiin, joista luettelo löytyy raportin lopusta. Alkuperäistekstit ovat luettavissa verkosta osoitteesta lapsistrategia.fi.

Viisi teema-aluetta ovat yksilöllisyys, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Läpileikkaavana teemana kuvataan myös syntyvyyteen liittyviä tutkimushavaintoja. Kukin teema-alue jakautuu 4-7 alateemaan. Tutkijoiden esittämät johtopäätökset ja toimenpidesuositukset on raportissa erotettu tutkimustulosten esittelystä merkinnällä ”johtopäätökset”.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy