Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi

Julkaistu:26.02.2019
Tilattavissa:26.02.2019
ISBN:ISBN:978-952-00-4041-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3
Asiasanat ja teemat:palliatiivinen hoito, saattohoito, laatu, kriteerit, erityisvastuualueet, sairaanhoitopiirit
Sivumäärä:146
Info:Eduskunta myönsi miljoonan euron määrärahan syksyllä 2017 käytettäväksi vuoteen 2020 mennessä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen. Väliraportissa kuvataan terveydenhuollon yksiköiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden laatukriteerit hoidon porrastuksen eri tasoille sekä palveluiden nykytila. Laatukriteereissä korostuu henkilöstön osaaminen, koulutus, moniammatillisuus ja riittävyys. Terveydenhuollon kartoituksessa havaittiin suurta alueellista vaihtelua. Saattohoitoa toteutetaan pääasiallisesti perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. Eniten erityistason palveluita saa Etelä-Suomessa. Isoin puute on erityistason kotisaattohoidon saatavuudessa. Saattohoito-osastoja ja -koteja on lähinnä isoissa kaupungeissa. Harvoissa sairaaloissa on konsultaatiotoimintaa, ja päivystysaikainen konsultaatiotuki on järjestämättä. Vaativan ja erityistason palliatiivisten keskusten kriteerit eivät täyty. Alustavasti kuvataan myös iäkkäiden pitkäaikaishoidon, erityisesti ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytila. Valtakunnalliset tarpeet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi on tunnistettu. Selvitystyö jatkuu kehittämissuunnitelmien ja palveluketjujen laadinnalla erityisvastuualueittain, mukaan lukien sosiaalihuollon yksiköt sekä laatukriteereiden luomiseksi iäkkäiden pitkäaikaishoitoon.
Hinta:58,30 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Valtioneuvoston yhteinen verkkokirjakauppa
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
Oikeusministerio
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö